Het succes van Verkavelen voor Groei in Valkenswaard

Het succes van Verkavelen voor Groei in Valkenswaard

Het Kadaster zorgde als onafhankelijke partij voor ondersteuning van een snelle vrijwillige ruilverkaveling in Valkenswaard, mede door een nieuwe methode: ‘Verkavelen voor Groei’.

Mensen zelf het plan laten maken.

De mensen zélf het plan laten maken. Dat is waar het om draaide bij de vrijwillige kavelruil van landbouwgrond in de gemeente Valkenswaard. Deze gemeente had te maken met toenemende versnippering. Dit kwam onder meer door lange looptijd van eerdere procedures en onvoldoende regie bij grondeigenaren. Daarom besloot de gemeente het Kadaster in te schakelen bij dit project.

Na de actieve en enthousiaste inzet van 27 deelnemende partijen, konden de tevreden deelnemers al na een half jaar hun nieuwe kavels in gebruik nemen.

Versnippering, kleinere percelen, meer kilometers weg

Een lange looptijd en onvoldoende regie bij de grondeigenaren zorgde in de gemeente Valkenswaard voor toenemende versnippering. Hierdoor ontstonden kleinere percelen die via meer kilometers weg met zware landbouwvoertuigen bereikt moesten worden. Bedrijven hadden te maken met teruglopende inkomsten. Voor alle bewoners van het gebied ontstonden meer onveilige verkeerssituaties, en de gemeente had te kampen met groeiende onderhoudskosten aan de wegen.

Professionele hulp met ‘Verkavelen voor Groei’

Op initiatief van de gemeente Valkenswaard en met financiële steun van de provincie werd een nieuwe vorm van kavelruil in gang gezet. De deelnemende agrarische ondernemers kregen professionele ondersteuning via ‘Verkavelen voor Groei’. Deze aanpak is ontwikkeld door de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG), Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) en het Kadaster.

Het succes van vrijwillige kavelruil

Na de inzet van vrijwillige kavelruil in Valkenswaard zijn er vele positieve resultaten:

  • De boeren in het gebied werken nu efficiënter dankzij het kleinere aantal kavels, die een grotere oppervlakte hebben en dichter hun bedrijf liggen.
  • De duurzaamheid verbetert. Zo is er minder gewasbestrijding nodig en hoeven tractoren minder heen en weer te rijden. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot en geluid.
  • Door de vermindering van het aantal verkeersbewegingen is de kans op ongevallen kleiner. Kavelruil is daarmee ook een bijdrage aan de veiligheid.
  • Dankzij een strakke planning en goede voorbereiding heeft de kavelruil zelf slechts zes maanden geduurd en werd deze naar tevredenheid van alle partijen afgerond.

Gebiedsontwikkeling 3.0

‘Verkavelen voor Groei’ hielp in Valkenswaard de combinatie van een economisch rendabele landbouw en de invulling die de gemeente en provincies willen geven aan landelijk gebied efficiënt te bereiken. Omdat de deelnemers zelf de planontwikkeling in de hand hadden werd veel sneller resultaat bereikt. Wij noemen dat ook wel: gebiedsontwikkeling 3.0. De deelnemers in Valkenswaard waren zonder uitzondering enthousiast over het project omdat zij direct invloed konden uitoefenen en omdat het een korte procedure was met een goed eindresultaat voor alle partijen.

Deskundige ondersteuning bij ruilprocessen

Het Kadaster verzamelt en analyseert geografische gebiedsgegevens. Door deze informatie over alles wat te maken heeft met eigendom en locaties slim in te zetten, kunnen wij inzicht bieden en helpen elk gebied opnieuw in te richten. Met deze inhoudelijke deskundigheid konden we onafhankelijk advies bieden, bemiddelen in de herverkaveling en met digitale technieken administratieve ondersteuning bieden in dit proces in Valkenswaard.