bird's eye view photography of green field

Vraag & Antwoord

Heb je vragen over verkavelen? Wij hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden verzamelt en op een rij gezet, hopelijk ben je daarmee geholpen.

 • Wat is landelijke herverkaveling?

  Hoe kunnen boeren hun grond zo ruilen dat hun eigendom minder versnipperd is en ze efficiënter kunnen werken? Wat is het meest geschikte gebied voor nieuwe natuur of waterberging? Deze vragen komen kijken bij ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied. Vragen waarop het Kadaster een antwoord kan geven.

  Onze rol bij herverkaveling en kavelruil

  Al meer dan 80 jaar begeleidt het Kadaster -als onafhankelijke organisatie- ruilprocessen bij herverkaveling en kavelruil. Dat is puzzelwerk, waarbij vele belangen spelen. Wij onderzoeken de belangen en rechten van de betrokkenen. Wij helpen om alle wensen en mogelijkheden zo op elkaar af te stemmen dat zij de meest optimale gebiedsinrichting krijgen.

  Wanneer provincies of gemeenten een gebied willen inrichten, is het vaak nodig dat zij eigenaar worden van de grond waar het over gaat. Het Kadaster adviseert dan hoe ze dat het best kunnen doen. Hebben de overheden grond in bezit om te kunnen ruilen? Moeten ze grond aankopen of moeten zij zelfs onteigenen? Wij helpen bij het opstellen van de ruilplannen en het opmaken van ruilovereenkomsten en akten. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat we de nieuwe rechtstoestand efficiënt vastleggen in de openbare registers.

  Meer over de geschiedenis van verkavelen in Nederland

 • Hoe is Nederland verkaveld?

  De Verkavelingskaart laat de verkavelingssituatie in Nederland op provinciaal niveau zien. Per provincie is de kwaliteit van de agrarische structuur in beeld gebracht. Op plaatsnaam of postcode kan verder ingezoomd worden.

 • Wat is de WILG? (Wet inrichting landelijk gebied)

  Sinds kort kunt u hier informatie vinden over verkavelen met de Wilg. Hoe wordt het proces van verkavelen via de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) georganiseerd? Wat komt er bij kijken om deze manier van werken goed te laten verlopen. Welke voorbereiding is nodig? Welk doel of doelen zijn er? Lees meer over dit onderwerp.