green book lot

Verkavelen voor Groei Beek succesvol afgerond

Verkavelen voor Groei Beek succesvol afgerond

Met het passeren van de acte op een feestelijke bijeenkomst, is het project Verkavelen voor Groei Beek in Limburg succesvol afgerond.

Project

Het projectgebied besloeg slechts 559 hectares, maar daarbinnen zijn in het project 247 percelen geheel of gedeeltelijk betrokken en zijn 97 hectares van eigenaar gewisseld.

Het betrof een project van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), dat is uitgevoerd door Arvalis en het Kadaster. Het project is mogelijk gemaakt met een POP3 subsidie. De Provincie Limburg en de Europese Unie hebben de kosten gedragen.

Léon Faassen en Pieter van Melick, voorzitter respectievelijk portefeuillehouder kavelruil van de LLTB, verklaren het succes. Léon Faassen: “De aanpak van Verkavelen voor Groei slaat aan. De aanpak is gebaseerd op vrijwilligheid, er is dus vooraf draagvlak nodig. Als dat draagvlak er is kan ook succesvol en snel gewerkt worden en kan in minder dan één jaar het hele proces doorlopen worden”.

Vrijwilligheid laat overigens onverlet dat een goede ondersteuning nodig is. De inzet en het enthousiasme van de medewerkers van Arvalis en het Kadaster dragen volgens Faassen en Van Melick ook bij aan het succes.

Randvoorwaarden

Verder wijzen ze op de goede randvoorwaarden. Pieter van Melick: “De Provincie Limburg heeft grond voor het proces beschikbaar gesteld, en dat is hen een belangrijke voorwaarde voor een goede uitvoering. Ook de gemeente Beek heeft zich coöperatief opgesteld”.

Ook het gegeven dat alle taxatiekosten en de notariskosten vergoed worden, maakt volgens Van Melick het project voor grondeigenaren aantrekkelijk.

Besparing

Op dit moment zijn in Limburg zeven projecten Verkavelen voor Groei in uitvoering, verspreid over de hele provincie. Faassen en Van Melick spreken de hoop uit dat grondeigenaren hier met hetzelfde draagvlak en enthousiasme tot uitvoering komen. Een goede kavelstructuur is immers van groot belang voor de toekomst van de land- en tuinbouw. Het Kadaster heeft bovendien berekend dat een goede structuur, met voldoende grote aaneengesloten kavels, een agrarische ondernemer 200 tot 300 euro per hectare per jaar aan kosten kan besparen.