Informatiebijeenkomst Verkavelen voor Groei Kessel-Baarlo druk bezocht

Informatiebijeenkomst Verkavelen voor Groei Kessel-Baarlo druk bezocht

Maandagavond 23 oktober vond de informatiebijeenkomst Verkavelen voor Groei plaats voor het gebied Kessel-Baarlo. Meer dan honderdvijftig geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst.

De bijeenkomst werd geleid door Pieter van Melick, hoofdbestuurder bij de De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Op de bijeenkomst lichtte Eric Collin van het Kadaster het belang van een goede kavelstructuur toe. Uit gegevens blijkt dat het gebied nu een slechte kavelstructuur heeft. Verder blijkt uit onderzoek dat een goede structuur een kostenbesparing oplevert voor de agrarische ondernemer, die kan oplopen tot 300 euro per hectare. Verder vertelde Eric Collin hoe de beoogde planning en het verdere proces er uitziet.

Huub Janssen van Arvalis vertelde vervolgens wat de voorwaarden zijn om tot een succesvolle kavelruil te komen. Hij benadrukte dat het gaat om een vrijwillig proces, maar dat er vol op kansen zijn, als de grondeigenaren die willen pakken. Inzet en bereidheid van de grondeigenaren om er samen uit te komen is essentieel.

Deelnemen aan het kavelruilproces
De volgende stap in het project is dat contact wordt opgenomen met de eigenaren die 5 of meer hectare grond in het gebied hebben. Zij krijgen vooraf een informatiepakket en met hen wordt overlegd of zij willen deelnemen aan het kavelruilproces. Eigenaren met minder dan 5 hectare grond kunnen ook deelnemen. Hen wordt gevraagd daarvoor zelf initiatief te nemen.

Op 13 december vindt de startavond voor het project plaats. Dan besluiten de grondeigenaren of het project definitief gestart wordt.

Verkavelen voor Groei Kessel-Baarlo is een project dat onderdeel uitmaakt van vijf vrijwillige verkavelingsprojecten die door de LLTB zijn geïnitieerd. De projecten zijn mogelijk gemaakt met een subsidie van de Europese Unie en van de Provincie Limburg. De LLTB heeft de uitvoering opgedragen aan Arvalis en het Kadaster.