Wat betekent de toekomstige opsplitsing van Dienst Landelijk Gebied voor Verkavelen voor Groei?

Verkavelen voor Groei is een samenwerking tussen LTO, DLG en het Kadaster. Per 1 januari 2015 zullen 400 formatieplaatsen van DLG overgaan naar de provincies. LTO, DLG en Kadaster zijn ervan overtuigd dat de overgang zodanig zal worden vormgegeven, dat het proces van Verkavelen voor Groei ongestoord kan doorgaan.