Kadaster en Groenfonds slaan handen ineen

Kadaster en Groenfonds slaan handen ineen

Op 31 mei hebben het Kadaster en Nationaal Groenfonds in Amersfoort een overeenkomst getekend voor samenwerking op het gebied van natuur, landschap, recreatie en milieu. Deze bundeling van krachten, ondertekend door hoofd afdeling ruimte en advies Kadaster Bert Hoeve en directeur Nationaal Groenfonds Jean-Paul Schaaij, zal leiden tot een snellere realisatie van gezamenlijke groene doelen.

  

Samenwerking op gebied van groen verkavelen en groen ruilen
 “We zijn zeer blij met deze samenwerking”, aldus Bert Hoeve van het Kadaster. “De samenwerking richt zich met name op groen verkavelen en groen ruilen. De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren verslechterd. Daar heeft vooral de agrarische sector last van. Het verbeteren van de agrarische structuur is heel goed te combineren met het realiseren van natuurdoelen en waterdoelen: schoon water, het beperken van bodemdaling, veelzijdige natuur en weidse recreatie. Daarnaast proberen we met  groen ruilen de terreinbeherende instanties te ondersteunen daar waar behoeftes liggen aan onderlinge ruilingen.”

“Door goede onderlinge samenwerking en begeleiding realiseren we méér natuur én een verbeterde landbouwstructuur. Het Kadaster en het Groenfonds vullen elkaar daarbij uitstekend aan door de jarenlange ervaring en de kennis die is opgebouwd in dergelijke processen. Dit houdt o.a. in dat we op basis van data en adviesdiensten van het Kadaster het proces begeleiden en daar de financieringsmogelijkheden van Nationaal Groenfonds in meenemen.”

Snellere realisatie door krachtenbundeling
 “Het Kadaster richt zich op mobiliteitsprocessen in het landelijk gebied waarbij natuur, landschap en milieu altijd een belangrijke rol spelen” vervolgt Jean –Paul Schaaij. “Het Groenfonds kan deze processen vernieuwen, versnellen en partners verbinden met kennis, netwerk en geld door hen te voorzien van financiering. Uiteindelijk kan een grondruil of verkaveling pas doorgaan als het ook financieel sluitend is. Voor Nationaal Groenfonds is het van belang dat onze financiering altijd en maatschappelijke, groene meerwaarde oplevert. De samenwerking met een professionele partij als het Kadaster bij natuur inclusief verkavelen en groen ruilen zorgt er voor dat we die groene meerwaarde sneller bereiken.”

De samenwerking tussen het Kadaster en Nationaal Groenfonds treedt vandaag in.