Boeren werken met waterschappen aan ‘winst met water”

Woensdag 9 december is het boekje “Boeren werken met waterschappen aan ‘winst met water” aangeboden door LTO-voorzitter Albert Jan Maat aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Op de foto vlnr Peter de Koeijer, waterportefeuillehouder LTO, minister Schultz en Albert Jan Maat, voorzitter LTO.

Op de foto vlnr Peter de Koeijer, waterportefeuillehouder LTO, minister Schultz
en Albert Jan Maat, voorzitter LTO.

Projecten in het kader van DAW
Het boekje beschrijft dertig projecten die in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden voorbereid en gereed zijn voor uitvoering. In het kader van DAW werken boeren en waterschappen samen aan voldoende en schoon water. Op deze wijze helpen partijen elkaar onder andere om minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater af te laten stromen. Ook werken beide partijen bijvoorbeeld aan het beschikbaar hebben van voldoende water voor de landbouw in tijden van droogte. Hiermee anticiperen zij op de klimaatveranderingen.

Kadasterwerkzaamheden
Het Kadaster ondersteunt LTO met het uitwerken van de projectidee├źn naar uitvoerbare maatregelen. De Kadasterwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld het opstellen Plan van Aanpak, inclusief een gebiedsanalyse, of het voorbereiden van de aanvragen voor Europese subsidie en waar nodig het voorbereiden van ruilingen.

Bekijk het boekje.